A Vártó és a Sóház A kapucinusok itt kezdték építeni kolostorukat 1719-ben. A nem tanító vagy gyógyító szerzetesrendet feloszlatását követően a kapucinusok 1787-ben hagyták el a várost. Volt sóraktár és hivatal, lóistálló, az uradalom alkalmazottainak lakása.