Belépési Nyilatkozat

 

Nyilatkozom, hogy az alapszabályban előírt feltételeknek megfelelek.

Kijelentem, hogy az Egyesület alapszabályát ismerem, azt önmagamra kötelezően fogadom el.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az alapszabályban meghatározott mértékű tagsági díjat az alapszabályban rögzítettek szerint befizetem.

Alulírott ……………………………. (szül. hely, idő………………………. Mosonmagyaróvár, …………………….. utca …… szám alatti lakos, telefon: ……………………) a mai naptól a „MAJOROKI KÖR” Egyesület teljes jogú / pártoló tagja kívánok lenni. (a megfelelő helyen aláhúzandó)

Letölthető